Lees voor

Duurzaam Wonen Het Veldhof Boswoningen

Fijner en zuiniger wonen. Dat is waar ‘Duurzaam Wonen’ om draait.
Woonzorg Nederland wil milieubewust en duurzaam zijn. We streven ernaar dat onze woningen in 2025 gemiddeld energielabel B hebben. En in 2050 energieneutraal zijn.


De werkzaamheden van project Duurzaam Wonen voor het complex Het Veldhof Boswoningen zijn begin juli 2021 afgerond. Eerder, in 2020 is het hoofdgebouw van Het Veldhof al afgerond.

Hoe hebben we de woningen fijner en zuiniger gemaakt?

Dat hebben we gedaan door te isoleren en zelf groene stroom op te wekken. Door deze maatregelen is energielabel A voor de boswoningen van het complex bereikt.

In februari 2021 zijn de plannen gepresenteerd aan de bewoners van Het Veldhof boswoningen en in juli 2021 zijn de woningen opgeleverd. Bij het hoofdgebouw van het Veldhof zijn de plannen gepresenteerd in juli 2019 en in oktober 2020 zijn de woningen opgeleverd. Wij danken alle bewoners voor de prettige medewerking!

Samen met de bewoners

Dankzij de gastvrijheid en flexibiliteit van de bewoners hebben we dit project kunnen realiseren. Zo hebben we samen met de bewoners de wereld een beetje mooier gemaakt.

Goed voor het milieu

Na de verbeteringen en bij gelijk verbruik daalt het energieverbruik en daarmee de uitstoot van CO2. Goed voor onze woningen en bewoners, en goed voor de volgende generaties.