Lees voor

Disclaimer

Het gebruik van informatie op www.woonzorg.nl betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de gebruikersinformatie genoemde voorwaarden.


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonzorg Nederland.

Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden. Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken. Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Dit betreft bijvoorbeeld artikelen uit andere media over Woonzorg Nederland. Voor de inhoud van deze artikelen is Woonzorg Nederland niet verantwoordelijk; publicatie op www.woonzorg.nl betekent niet dat Woonzorg Nederland met de inhoud van het bericht instemt. Van sommige foto's ligt het copyright bij de betreffende fotograaf. In al deze gevallen is de bron expliciet aangegeven.

Woonzorg Nederland heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Woonzorg Nederland, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Aan de op www.woonzorg.nl aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrouwbaarheid

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. De informatie berust op betrouwbare bronnen. Alle informatie op www.woonzorg.nl is bedoeld voor het Nederlandse publiek, in het bijzonder senioren en mensen met een beperking. Woonzorg Nederland velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.

Links in deze site zijn informatief en op betrouwbaarheid getest. Woonzorg Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van kan worden gemaakt. Woonzorg Nederland is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites.

Woonzorg Nederland houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Het team doet zijn uiterste best om fouten op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat hier en daar onvolkomenheden voorkomen. Met uw hulp sporen wij ze sneller op. U kunt uw reacties mailen naar webmaster@woonzorg.nl.