Lees voor

Aanmelden voor ons klantenpanel

Uw mening is belangrijk voor ons, om onze dienstverlening af te stemmen op uw wensen. Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor het klantenpanel van Woonzorg Nederland.


Aanmelden

Meld u aan voor het klantenpanel van Woonzorg Nederland door te mailen naar onderzoek@woonzorg.nl, of door te bellen naar 06-22348007. Wij hebben uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig om u aan te melden. Deelname is geheel vrijwillig. 

Hoe werkt het?  

Het onderzoeksbureau Magis beheert het klantenpanel en voert de onderzoeken uit.  

Alle huurders van Woonzorg Nederland kunnen zich aanmelden voor het klantenpanel. Als u zich aanmeldt, kunt u benaderd worden om mee te doen aan een onderzoek. Hoe u benaderd wordt hangt af van het onderzoek. U kunt op de volgende manieren benaderd worden: 

  • Digitaal. U ontvangt een e-mail van Magis en vult online een enquête in.  
  • Telefonisch. U wordt gebeld door iemand van Magis en neemt met hen een paar vragen door. Schikt het niet? U kunt een tijdstip aangeven waarop de medewerker u beter kan bereiken. 
  • Fysiek. U wordt vooraf per mail of telefoon benaderd voor een interview op locatie. Uw reiskosten worden vergoed. 

Wat doen we met de uitkomsten? 

Als wij uw input en die van andere bewoners binnen hebben, dan gaan we dan de slag! Hoe we aan de slag gaan hangt af van het onderzoek. Wij delen de uitkomsten van het onderzoek met u en hoe wij hiermee aan de slag gaan. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 

Uw privacy is gegarandeerd bij deelname aan het klantenpanel. Wij verwerken de resultaten anoniem, zodat deze niet aan u gekoppeld kunnen worden.  

Afmelden voor het klantenpanel 

U kunt uw deelname ieder moment stopzetten. Dit doet u door uw afmelding te mailen naar onderzoek@woonzorg.nl