Lees voor

Inschrijving Kamer van Koophandel

U kunt de huurderscommissie als vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Op basis van de inschrijving ontvangt de huurderscommissie een inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel. Met dat nummer kan een zakelijke bankrekening worden geopend op naam van de huurderscommissie.


Is de jaarlijkse bijdrage van Woonzorg Nederland aantoonbaar ontoereikend voor de betaling van de bankkosten, dan kan de huurderscommissie bij de bewonersconsulent een aanvraag indienen voor een aanvullende bijdrage.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan via de website van de
Kamer van Koophandel.

Activiteitencommissie

Wanneer de Activiteitencommissie enige omvang krijgt (inkomsten genereert), dan is het advies om ook een inschrijving te regelen met een aparte juridische rechtsvorm, bij de Kamer van Koophandel en ook een zakelijke bankrekening te openen.  Indien de omvang van de activiteiten gering is, kan worden volstaan met een schriftelijke verantwoording en de gelden kunnen dan bijvoorbeeld worden bijgehouden op een sub-rekening van een privérekening.