Lees voor

Stappenplan oprichten huurderscommissie


Op basis van de Wet Overleg Huurder Verhuurder (WOHV) hebben de huurders van Woonzorg Nederland het recht een huurderscommissie op te richten die de belangen van huurders in het wooncomplex behartigt. En is samengesteld uit huurders. U bent vrij om te beslissen of u hier behoefte aan heeft. 

Geen gekozen bestuur
Voor de huurderscommissie geldt niet de wettelijke eis dat het bestuur moet worden gekozen of aangewezen door de huurders. Maar de huurderscommissie moet wel bestaan uit huurders en aannemelijk kunnen maken dat zij de belangen van de huurders van het wooncomplex behartigt en namens de huurders in overleg kan treden (representativiteitseis). Kan de huurderscommissie dat niet? Dan hoeft Woonzorg Nederland de huurderscommissie niet aan te merken als een huurderscommissie in de zin van de overlegwet.

Meerdere huurderscommissies in één wooncomplex

Indien de ongewenste situatie optreedt dat er in een wooncomplex meer huurderscommissies actief zijn, kan Woonzorg Nederland besluiten één huurderscommissie aan te merken als huurderscommissie in de zin van de overlegwet. Dat zal in beginsel de huurderscommissie zijn met de grootste achterban. Omdat die het best zal voldoen aan de representativiteitseis.  Deze huurderscommissie is dan de formele overlegpartner voor Woonzorg Nederland.

Stappenplan oprichten huurderscommissie

Meer informatie

Voor informatie of advies kunt u een beroep doen op Woonzorg Nederland of het Landelijk Huurders Platform (LHP), www.landelijkhuurdersplatform.nl. Het LHP biedt u ook ondersteuning bij het oprichten van een huurderscommissie. En - indien gewenst - kan één van de bestuursleden een toelichting geven op de doelstelling en het belang van een huurderscommissie bijvoorbeeld tijdens een oprichtingsvergadering. Het Landelijk Huurders Platform is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 – 12.00 uur via 085-48 33 127, U kunt ook mailen naar info@lhp-wzn.nl.