Lees voor

Wat doet de huurderscommissie?


De huurderscommissie behartigt de belangen van huurders in een wooncomplex:

 • Houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten.
 • Betrekt huurders bij haar standpuntbepaling.
 • Organiseert tenminste eenmaal per jaar een vergadering voor de huurders:
  1. Legt dan verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen jaar.
  2. Bespreekt haar plannen voor het aankomende jaar en legt deze vast.
  3. Stelt huurders van het wooncomplex in de gelegenheid aan te sluiten bij de huurderscommissie.

De huurderscommissie is namens het wooncomplex de formele overlegpartner van Woonzorg Nederland. 

De huurderscommissie kan onder andere in overleg met Woonzorg Nederland over:

 1. Dienstverlening, zoals schoonmaak en glasbewassing
 2. Servicekosten
 3. Onderhoud gebouw
 4. Verduurzaming
 5. Woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of groenvoorziening

Prestatieafspraken

De Woningwet geeft de huurderscommissie het recht om als volwaardige gesprekspartner deel te nemen aan de lokale prestatieafspraken. Zo bestaat de mogelijkheid voor de huurderscommissie de belangen van de huurders op gemeentelijk niveau te behartigen. Daarmee is het belang van een huurderscommissie groter dan ooit.