Lees voor

Landelijk Huurders Platform

Het Landelijk Huurders Platform (LHP) is de overkoepelende vertegenwoordiging van onze huurders. Zij staan in contact met alle huurderscommissies van Woonzorg Nederland.


Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk inbreng van onze huurders te krijgen. Hiermee kunnen we onze dienstverlening nog beter maken. Het Landelijk Huurders Platform (LHP) is de overkoepelende vertegenwoordiging van onze huurders. Zij staan in contact met alle huurderscommissies van Woonzorg Nederland. 

Het LHP is een belangrijke gesprekspartner voor ons. Meerdere keren per jaar spreekt het LHP met het bestuur van Woonzorg Nederland. Dit gaat over algemeen beleid en huurderszaken. Hieronder valt onder andere: 

  • Huurprijzen en huurverhoging 
  • Kwaliteit van de woningen 
  • Dienstverlening en klachtafhandeling 
  • Servicekosten