Lees voor

Goed Verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. Om die reden brengen wij onze nieuwe huurders bij het sluiten van de huurovereenkomst via een aparte bijlage Wet Goed Verhuurderschap op de hoogte van uw rechten en plichten als huurder. 


Ook als u al langer bij ons huurt is het van belang om hierover geïnformeerd te worden. Daarom leest u hieronder aanvullende huurdersinformatie over uw rechten en plichten. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van uw woning, onderhoud en klachten. Ook vindt u verwijzingen naar websites waar u aanvullende informatie vindt.