Lees voor

Huur betalen

De huur die u betaalt bestaat uit de kale huur plus servicekosten. De maximale huur voor sociale huurwoningen is in 2023 € 808,06. Is uw uw hoger dan dit bedrag? Dan woont u in een vrijesector huurwoning. Daar geldt geen maximale huur voor. U betaalt de huur steeds een maand vooruit. Dat betekent dat u de huur voor de komende maand vóór de eerste dag van die maand moet hebben betaald. Dat kan op verschillende manieren. 


Automatische incasso 

De makkelijkste manier van betalen is via een automatische incasso. U machtigt Woonzorg Nederland dan om de huur maandelijks van uw bankrekening af te schrijven. Dit doen we op de eerste werkdag van iedere maand. U kunt de machtiging voor de automatische incasso op ieder moment stopzetten. 

Als uw huur wijzigt passen wij de huurprijs aan. U ontvangt altijd schriftelijk bericht voordat een wijziging ingaat.  

Betalingsgegevens Woonzorg Nederland

Wilt u met internetbankieren betalen? Het IBAN rekeningnummer van Woonzorg Nederland is NL74 BNGH 0285 110 152. Vermeld bij de omschrijving uw contractnummer en adres (straatnaam, huisnummer, woonplaats).