Lees voor

Huuraanpassing

Jaarlijks passen we per 1 juli de huur aan, zowel voor sociale huurwoningen, vrije sector, parkeerplaatsen en bergingen. Dit doen we omdat dankzij de huur die u betaalt en de jaarlijkse huuraanpassing, we wooncomplexen kunnen onderhouden, renoveren, verduurzamen en nieuw kunnen bouwen. Zodat huurders prettig wonen en we aan de groeiende vraag naar seniorenwoningen tegemoet kunnen komen. 


Maatwerk

Als woningcorporatie probeert Woonzorg Nederland altijd zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Dat doen we op allerlei vlak. Ook bij de jaarlijkse huuraanpassing. Zo krijgen huurders van een sociale huurwoning met een hoog huishoudinkomen en een relatief lage kale huur een huuraanpassing die gebaseerd is op het inkomen. Ofwel een zogenoemde inkomensafhankelijke huuraanpassing.

Brieven

Alle huurders ontvangen uiterlijk 1 mei een brief met hun nieuwe huur. Van de Belastingdienst ontvangen huurders mogelijk een brief dat Woonzorg Nederland gegevens heeft opgevraagd. Wij vragen deze gegevens op om vast te kunnen stellen of een huurder gewone huuraanpassing krijgt of inkomensafhankelijke huuraanpassing. Huurders ontvangen eveneens een brief van de Belastingdienst als inkomensafhankelijke huuraanpassing op hen van toepassing is.