Lees voor

Bezwaar maken huuraanpassing sociale woning

Bent u huurder van een sociale huurwoning en met u het niet eens met uw huuraanpassing? Dan kunt u zowel online als schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaar moet voor 1 juli 2023 bij ons binnen zijn. U ontvangt binnen 6 weken een reactie van ons.


Bezwaar maken

Voldoet u aan 1 van onderstaande situaties, maak dan
online bezwaar

Bezwaar bij reguliere huuraanpasing

Stond in uw huuraanpassingsbrief dat u 1,3% of 2,6% huuraanpassing krijgt per 1 juli? Dan kunt u uitsluitend bezwaar maken tegen deze huuraanpassing van de kale huur in onderstaande situaties:   

 • De nieuwe kale huur is hoger dan de maximaal toegestane huur.  

 • Dit is de 3e verhoging van de kale huur binnen 24 maanden.  

 • De verhoging van de kale huur is te laat aangekondigd. Een huurverhoging moet minstens twee maanden voor de ingangsdatum worden aangekondigd. 
 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken. Bijvoorbeeld vanwege  
  een gebrek aan de woning.   

Bezwaar bij inkomensafhankelijke huuraanpassing

Stond in uw huuraanpassingsbrief dat u inkomensafhankelijke huuraanpassing krijgt per 1 juli? Dat kunt u uitsluitend bezwaar maken tegen deze huuraanpassing in onderstaande situaties:    

 • De nieuwe kale huur is hoger dan de maximaal toegestane huur.  
   
 • Dit is de 3e verhoging van de kale huur binnen 24 maanden.  
   
 • De verhoging van de kale huur is te laat aangekondigd. Een huurverhoging moet  minstens twee maanden voor de ingangsdatum worden aangekondigd.  
 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken. Bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan de woning.  
   
 • U ontving van ons geen inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat uw huishoudinkomen 2021 valt in de categorie hoog middeninkomen of hoog inkomen.  
 • Uw huishoudinkomen was in 2021 lager dan € 48.836 (als u alleen woont) of  
  € 56.513 (als u met 2 of meer personen woont). 
   
 • Uw huishoudinkomen is in 2022 gedaald. 
   
 • U bent chronisch ziek of gehandicapt. 

Schriftelijk

Wilt u toch liever schriftelijk bezwaar maken? Gebruik dan het formulier van de Huurcommissie. Dit vindt u op www.huurcommissie.nl. Stuur uw bezwaar naar:  
 
Woonzorg Nederland 
o.v.v. bezwaarschrift huurverhoging 2023  
Postbus 339, 1180 AH Amstelveen. 

Woonzorg Nederland o.v.v. bezwaarschrift huurverhoging 2023  
Postbus 339
1180 AH Amstelveen.  

Belangrijk om te weten

Na het insturen van uw bezwaar:

 • Vragen wij u in ons antwoord om een akkoordformulier aan ons terug te sturen. Ontvangen wij dit akkoordformulier niet? Dan leggen wij ons huuraanpassingsvoorstel en uw bezwaar voor aan de Huurcommissie. 
   
 • De Huurcommissie beoordeelt of het huuraanpassingsvoorstel redelijk is. En of u gelijk heeft of Woonzorg Nederland.   
   
 • Wordt u door de Huurcommissie in het gelijk gesteld? Dan hoeft u de voorgestelde huuraanpassing niet te betalen en doen wij u mogelijk een nieuw huuraanpassingsvoorstel.  
   
 • Vindt de Huurcommissie dat Woonzorg Nederland gelijk heeft en uw huuraanpassing terecht is? Dan betaalt u 25 euro aan de Huurcommissie. En u betaalt ons alsnog vanaf 1 juli 2023 de nieuwe huur. 

Let op: Maakt u niet op tijd bezwaar tegen uw huuraanpassing? En betaalt u deze ook niet? Dan ontvangt u een herinneringsbrief. U heeft dan zelf nog tot 1 november  2023 de tijd om een bezwaar bij de Huurcommissie in te dienen.