Lees voor

Huuraanpassing inkomensafhankelijk

Bent u huurder van een sociale huurwoning, is uw huishoudinkomen hoog en uw kale huur relatief laag? Afhankelijk van de hoogte van uw jaarinkomen 2020 is de inkomensafhankelijke huuraanpassing vastgesteld. De Belastingdienst onderscheidt hierbij een zogenoemd hoog middeninkomen en een hoog inkomen. 


De inkomensafhankelijke huuraanpassing die Woonzorg Nederland toepast is 50% lager dan de wet voorschrijft. 

Wat betekent dit? 

Uw inkomensafhankelijke huuraanpassing is bij Woonzorg Nederland in 2022 maximaal € 25 met een hoog middeninkomen. U heeft een hoog middeninkomen in het geval u:  

 • Alleen woont en uw jaarinkomen 2020 tussen de € 47.948 en € 56.527 bedraagt.  

 • Met meerdere personen woont en het gezamenlijke huishoudinkomen 2020 tussen de € 55.486 en € 75.369 bedraagt. 

 • Uw inkomensafhankelijke huuraanpassing is bij Woonzorg Nederland in 2022 maximaal€ 50 met een hoog inkomen.  

U heeft een hoog inkomen in het geval u:

 • Alleen woont en uw jaarinkomen 2020 hoger was dan € 56.527.   

 • Met meerdere personen woont en het gezamenlijke huishoudinkomen 2020 was hoger dan € 75.369.  

Let op: Was iemand uit uw huishouden op 1 januari jonger dan 23 jaar? Van dat jaarinkomen telt zowel bij het hoog middeninkomen als het hoog inkomen uitsluitend het bedrag boven € 21.422 mee.  

Het is nog goed om te weten dat Woonzorg Nederland door de Belastingdienst uitsluitend wordt geïnformeerd of u een hoog middeninkomen of hoog inkomen heeft.

Betalen van de huur 

 • Betaalt u via automatische incasso? 
  Wij passen het nieuwe bedrag automatisch voor u aan.  

 • Betaalt u met acceptgiro? 
  U ontvangt maandelijks een acceptgiro met daarop het bedrag van de nieuwe huur. 

 • Betaalt u via (periodieke) overschrijving, een bankopdracht of via internet? 
  Wij vragen u het nieuwe bedrag zelf aan te passen. Doe dit op tijd, hiermee voorkomt u een betalingsachterstand.

Bezwaar maken 

U kunt tot uiterlijk 30 juni 2022 bezwaar maken tegen de huuraanpassing

Betalingsproblemen

Natuurlijk begrijpen wij dat deze huuraanpassing gezien de recente prijsontwikkelingen van invloed is op uw financiële situatie. Daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat wij altijd proberen maatwerk te leveren. Lukt het u niet op tijd uw huur te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met uw bewonersconsulent op, die weet raad en is er voor u. Zo kan er bijvoorbeeld een betalingsregeling aangeboden worden.