Lees voor

Huuraanpassing sociaal gewoon 2024

Bent u huurder van een sociale huurwoning en is de gewone huuraanpassing op u van toepassing? Wij baseren uw huuraanpassing op het verschil tussen uw huidige kale huur en de maximaal toegestane kale huur volgens het aantal punten dat uw woning heeft (woningwaardering).


 • Is uw huidige kale huur lager dan 85% van de maximale huur?
  Uw huuraanpassing is 5,3%.  

 • Ligt uw huidige kale huur tussen 85% en 98% van de maximaal toegestane huur?  
  Uw huuraanpassing is 4,5%.  

 • Uw huidige kale huur wordt niet aangepast indien uw huur 98% tot en met 100% van de maximaal toegestane huur

Betalen van de huur  

 • Betaalt u via automatische incasso? 
  Wij passen het nieuwe bedrag automatisch voor u aan. 

 • Betaalt u via (periodieke) overschrijving, een bankopdracht of via internet? 
  Wij vragen u het nieuwe bedrag zelf aan te passen. Doe dit op tijd, hiermee voorkomt u een betalingsachterstand. 

Huurtoeslag 

Ontvangt u huurtoeslag? Wij geven uw nieuwe huur door aan de Belastingdienst. U ontvangt dit najaar een nieuwe Beschikking Huurtoeslag van de Belastingdienst. Controleer deze beschikking goed.  

Ontvangt u nog geen huurtoeslag? 

Wilt u huurtoeslag aanvragen omdat u door inkomensdaling een lager inkomen heeft? Kijk dan op www.belastingdienst.nl. 

Huurtoeslagtoegang  

Kunt u geen huurtoeslag aanvragen omdat de huur van uw sociale huurwoning boven de  
€ 879,66 uitkomt? Mogelijk kunt u huurverlaging aanvragen. Woonzorg Nederland heeft hiervoor een regeling, de zogenoemde ‘huurtoeslagtoegang voor lage inkomens’. Lees meer over huurtoeslagtoegang voor lage inkomens.

Huurbevriezing 

Is uw inkomen laag in verhouding tot uw huur? Mogelijk komt u in aanmerking voor zogenoemde huurbevriezing ofwel een huuraanpassing van 0%. U kunt tot 1 juli 2024 huurbevriezing aanvragen.

Eenmalige huurverlaging

Per 1 maart 2023 geldt de nieuwe wet ‘Eenmalige huurverlaging’. U ontvangt begin mei van ons bericht of u hiervoor in aanmerking komt. Geen bericht ontvangen en denkt u recht te hebben op eenmalige huurverlaging? U kunt zelf tot 31 december 2024 een aanvraag indienen voor eenmalige huurverlaging 

Bezwaar maken 

U kunt tot uiterlijk 30 juni 2024 uw bezwaar indienen.  

Betalingsproblemen 

Natuurlijk begrijpen wij dat deze huuraanpassing van invloed is op uw financiële situatie. Daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat wij altijd proberen maatwerk te leveren. Lukt het niet op tijd uw huur te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met uw bewonersconsulent op, die weet raad en is er voor u. Zo kan er bijvoorbeeld een betalingsregeling aangeboden worden.