Lees voor

Huuraanpassing sociaal inkomensafhankelijk

Bent u huurder van een sociale huurwoning, is uw huishoudinkomen hoog en uw kale huur  laag? Afhankelijk van de hoogte van uw jaarinkomen 2021 is de inkomensafhankelijke huuraanpassing vastgesteld. De Belastingdienst onderscheidt hierbij een zogenoemd hoog middeninkomen en een hoog inkomen. 


Wat betekent dit? 

Uw inkomensafhankelijke huuraanpassing is bij Woonzorg Nederland in 2023: 

Minimaal 3,2% en maximaal € 25 met een hoog middeninkomen 

Minimaal 3,2% en maximaal € 50 met een hoog inkomen.  

In onderstaand overzicht ziet u wanneer u een hoog middeninkomen of een hoog inkomen heeft. 

Huishouden 

Hoog middeninkomen 2021 tussen 

Hoog inkomen 2021 vanaf 

Eenpersoons 

€ 48.836 en € 57.573 

€ 57.573 

Meerpersoons 

€ 56.513 en € 76.764 

€ 76.764 

Let op: Was iemand uit uw huishouden op 1 januari jonger dan 23 jaar? Van dat jaarinkomen telt uitsluitend het inkomen boven € 21.835 mee. 

Belastingdienst

Wij hebben gegevens over uw huishoudinkomen 2021 opgevraagd bij de Belastingdienst. U heeft hierover een brief/brieven van de Belastingdienst ontvangen. Het is nog goed om te weten dat de Belastingdienst ons niet informeert hoeveel het jaarinkomen van uw huishouden is. Maar uitsluitend of u een hoog middeninkomen of een hoog inkomen heeft. Wij ontvangen hiervan een bewijs. Dit bewijs stuurden wij mee met de huuraanpassingsbrief.

Betalen van de huur 

  • Betaalt u via automatische incasso? 
    Wij passen het nieuwe bedrag automatisch voor u aan.  

  • Betaalt u via (periodieke) overschrijving, een bankopdracht of via internet? 
    Wij vragen u het nieuwe bedrag zelf aan te passen. Doe dit op tijd, hiermee voorkomt u een betalingsachterstand.

Bezwaar maken 

U kunt tot uiterlijk 30 juni 2023 bezwaar maken tegen de huuraanpassing

Betalingsproblemen

Natuurlijk begrijpen wij dat deze huuraanpassing gezien de recente prijsontwikkelingen van invloed is op uw financiële situatie. Daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat wij altijd proberen maatwerk te leveren. Lukt het u niet op tijd uw huur te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met uw bewonersconsulent op, die weet raad en is er voor u. Zo kan er bijvoorbeeld een betalingsregeling aangeboden worden.