Lees voor

Huurbevriezing

Heeft u een laag inkomen en in verhouding een hoge huur, dan kunt u mogelijk ‘huurbevriezing’ krijgen ofwel geen huuraanpassing.


Controleer aan de hand van de flyer 'Huurbevriezing', die u bij ook bij huuraanpassingsbrief ontving, of u misschien hiervoor in aanmerking komt. Of start direct de aanvraag huurbevriezing. Uw aanvraag huurbevriezing moet voor 1 juli 2023 bij Woonzorg Nederland binnen zijn.

Per post

Verstuurt u de aanvraag liever per post? Print het ingevulde formulier en stuur het samen
met de bijlagen vóór 1 juli 2023 op naar:

Woonzorg Nederland
o.v.v. Aanvraag huurbevriezing
Postbus 339
1180 AH Amstelveen