Lees voor

Huurtoeslagtoegang

Woont u in een sociale huurwoning en heeft u een laag inkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor onze regeling ‘huurtoeslagtoegang voor lage inkomens’.


Voorwaarden

 • U huurt een sociale huurwoning bij Woonzorg Nederland met een sociaal huurcontract.

 • De kale huur + subsidiabele servicekosten is in 2024 hoger dan
  € 879,66.

 • U ontvangt nog geen huurtoeslag en een aanvraag is door de Belastingdienst afgewezen vanwege de te hoge huurprijs.
 • Uw huishoudinkomen is lager dan de inkomensgrenzen voor passend toewijzen voor senioren (prijspeil 2024):

  - € 24.840 eenpersoons huishouden tot AOW-leeftijd
  - € 26.430 eenpersoons huishouden vanaf AOW-leeftijd
  - € 32.370 meerpersoons huishouden, tot AOW-leeftijd
  - € 35.150 meerpersoons huishouden vanaf AOW-leeftijd
 • De maximale vermogensgrenzen voor huurtoeslag in 2024 zijn:

  - € 36.952 eenpersoons huishouden 
  - € 73.904 meerpersoons huishouden

Bij een aanvraag dient u uw huishoudsituatie en huishoudinkomen volledig te onderbouwen. Ook moet u een toekenning van de huurtoeslag nasturen. Denkt u dat u voor deze regeling in aanmerking komt, neem dan contact op met uw bewonersconsulent.