Lees voor

Huurtoeslagtoegang

Woont u in een sociale huurwoning en heeft u een laag inkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor onze regeling ‘huurtoeslagtoegang voor lage inkomens’.


Voorwaarden

 • U huurt een sociale huurwoning bij Woonzorg Nederland met een sociaal huurcontract.

 • De kale huur + subsidiabele servicekosten is in 2023 hoger dan € 808,06.

 • U ontvangt nog geen huurtoeslag en een aanvraag is door de Belastingdienst afgewezen vanwege de te hoge huurprijs.
 • Uw huishoudinkomen is lager dan de inkomensgrenzen voor passend toewijzen voor senioren (prijspeil 2023):

  - € 25.075 eenpersoons huishouden met AOW
  - € 25.475 eenpersoons huishouden zonder AOW
  - € 33.800 meerpersoons huishouden, tenminste 1 persoon met AOW
  - € 34.575 meerpersoons zonder AOW
 • Uw vermogen was op 1 januari 2023 niet hoger dan:

  - € 33.748 eenpersoons huishouden
  - € 67.496 meerpersoons huishouden

Bij een aanvraag dient u uw huishoudsituatie en huishoudinkomen volledig te onderbouwen. Ook moet u een toekenning van de huurtoeslag nasturen. Denkt u dat u voor deze regeling in aanmerking komt, neem dan contact op met uw bewonersconsulent.