Lees voor

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van uw woning. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. 


Heb ik recht op huurtoeslag? 

Op de website van de Belastingdienst leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Zodra u uw huurcontract bij Woonzorg Nederland heeft ondertekend kunt u een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. 

Regeling ‘huurtoeslagtoegang’ 

Is uw inkomen onlangs gedaald, maar is de rekenhuur hoger dan de huurtoeslaggrens? Woonzorg Nederland heeft een regeling ‘huurtoeslagtoegang lage inkomens’, waarbij we uw huurprijs verlagen, zodat u huurtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst. 

Voorwaarden huurtoeslagtoegang

  • U huurt een sociale huurwoning bij Woonzorg Nederland 
  • De rekenhuur is hoger dan € 763,47 (2022) 
  • U ontvangt nog geen huurtoeslag en uw aanvraag bij de Belastingdienst wordt afgewezen vanwege een te hoge huurprijs 
  • Uw vermogen is (in 2021) niet hoger dan: 
    € 31.340 voor alleenstaanden 
    € 62.680 voor paren  

Hulp bij aanvragen huurtoeslagtoegang 

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Neem contact op met uw bewonersconsulent voor hulp bij uw aanvraag voor huurtoeslagtoegang.