Lees voor

Inkomenseisen

Een sociale huurwoning heeft een kale huurprijs lager dan €879,66. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag het inkomen van een eenpersoonshuishouden niet hoger zijn dan € 47.699,-. Voor een meerpersoonshuishouden is dat € 52.671,-.


Is uw huishoudinkomen hoger dan €47.699? (eenpersoonshuishouden)/ €52.671? (meerpersoonshuishouden). 

Dan kunt u alleen een sociale huurwoning huren onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld op basis van de regeling voor middeninkomens, of als u een zorgindicatie heeft. Neem contact op met uw bewonersconsulent om de mogelijkheden te bespreken. 

Huishoudinkomen 

Uw huishoudinkomen wordt berekend door het verzamelinkomen van de bewoners bij elkaar op te tellen. Uw verzamelinkomen wordt elk jaar vastgesteld door de Belastingdienst aan de hand van uw belastingaangifte. 

Vrije sector 

Voor vrije sector huurwoningen geldt geen maximum inkomen. Een vrije sector huurwoning heeft een kale huurprijs hoger dan € 879,66. Vaak geldt bij een vrije sector huurwoning wel een minimum inkomen. Dit wordt dan in de advertentie vermeld. 

Passend Toewijzen

Woningcorporaties zijn verplicht sociale huurwoningen passend toe te wijzen. De Rijksoverheid heeft hiervoor regels opgesteld. In onderstaande tabel leest u precies welke situatie voor u van toepassing is. In sommige regio's kunnen deze regels afwijken. 

Huishouden 

Huishoudinkomen 

Maximale huur 

1 persoon 

tot en met € 27.725* 

U kunt alleen reageren op woningen met een kale huurprijs tot en met
€ 650,43 

1 persoon 

tussen € 27.725* - €47.699

U kunt op alle woningen reageren 

2 personen 

minder dan €37.625 **

U kunt alleen reageren op woningen met een kale huurprijs onder de
€ 650,43 

2 personen 

tussen €37.625 ** - €52.671

U kunt op alle woningen reageren 

3 of meer personen 

minder dan €37.625**

U kunt alleen reageren op woningen met een kale huurprijs onder de € 678,66 

3 of meer personen 

tussen €37.625** - €52.671

U kunt op alle woningen reageren