Lees voor

Tegemoetkoming blokverwarming en blokelektriciteit (TTB)

We zijn gestart met de uitbetaling van de tegemoetkomingen blokverwarming. 


Wat nu? 

  • Huurders met blokverwarming ontvangen een brief waarin staat wanneer de tegemoetkoming blokverwarming wordt verrekend. 

  • Dit bedrag wordt binnen een paar dagen na ontvangst van de brief naar de rekening van de huurder overgemaakt. Of in samenspraak, geheel of gedeeltelijk, verrekend met een eventuele achterstand.

Tegemoetkoming elektriciteit

We kunnen ons voorstellen dat u ook uitkijkt naar de tegemoetkoming elektriciteitskosten. Maar helaas hebben wij moeten besluiten de verrekening van deze tegemoetkoming medio 2024 te doen, bij de eindafrekening servicekosten 2023. Mogelijk bent u hierdoor teleurgesteld. En dat vinden we begrijpelijk. Ook wij hadden het liever anders gezien. Daarom willen we u verzekeren dat Woonzorg Nederland dit besluit weloverwogen neemt:

  • De prijs voor elektriciteit is in 2023 namelijk ruim twee keer zo hoog als in 2022.
    Uw voorschot elektriciteitskosten is niet gebaseerd op deze verhoogde prijs.

  • Naar verwachting heeft u daarom in 2023 te weinig voorschot elektriciteitskosten betaald. Met de tegemoetkoming blokelektriciteit verwachten we de kosten voor uw elektriciteitsverbruik in 2023 zo veel mogelijk of helemaal te dekken.

  • Door uw tegemoetkoming blokelektriciteit te verrekenen met de eindafrekening servicekosten 2023, voorkomen we zoveel mogelijk dat u dan voor onverwachte verassingen komt te staan. En moet bijbetalen.

  • Blijft bij de eindafrekening servicekosten een bedrag over van uw tegemoetkoming elektriciteitskosten? Dan informeren wij u daarover bij de eindafrekening servicekosten. En maken dat bedrag zo spoedig mogelijk naar u over.

Het is goed te weten dat bovenstaande werkwijze volgens de spelregels van de overheid is. En dat in de tegemoetkoming voor blokelektriciteit, de 2 x € 190 is verwerkt, die huishoudens met een eigen aansluiting in november en december 2022 kregen.