Lees voor

Woningruil

Huurt u een woning bij Woonzorg Nederland en bent u de hoofdhuurder? Dan kunt u uw woning ruilen voor een andere huurwoning. U dient zelf op zoek te gaan naar een ruilpartner.


U kunt kijken op een woningruil website bijvoorbeeld:

http://www.woningruil.nl

Voor woningruil is (schriftelijke) toestemming nodig van de verhuurders van beide woningen. Als de verhuurders instemmen, worden de 2 bestaande contracten beëindigd. En worden er 2 nieuwe contracten opgesteld. Het kan zijn dat de nieuwe huurprijs hoger wordt dan de huidige huurprijs. Informeert u daarom altijd eerst bij ons naar de nieuwe huurprijs voordat u op zoek gaat naar een ruilpartner.

Wat zijn de regels voor woningruil?

 • U woont minimaal één jaar in uw huidige woning.
 • U ruilt met de hoofdbewoner van een andere woning.
 • Informeer altijd naar de toekomstige huurprijs van uw huidige woning en de woning waar u naartoe wenst te verhuizen. Het kan zijn dat de nieuwe huurprijs hoger wordt dan de dan huidige huurprijs.
 • Uw huidige huishoudinkomen moet passend zijn bij de toekomstige huurprijs van de nieuwe woning. Het huidige huishoudinkomen van uw ruilpartner moet eveneens passend zijn bij de toekomstige huurprijs van uw huidige huurwoning. Lees meer over inkomenseisen
 • De toekomstige woning van u en van uw ruilpartner past bij de gezinssamenstelling.
 • Beide ruilpartners hebben geen huurachterstand of andere openstaande rekeningen.
 • Beide ruilpartners mogen geen overlast hebben veroorzaakt.
 • Er vindt altijd een inspectie van de woning plaats. U krijgt een overzicht welke zaken u dient te herstellen voordat de woningruil kan plaatsvinden. De ruilpartner krijgt bij huuraanvang een huuraanvangsinspectie.
 • U legt schriftelijk vast welke zaken uw ruilpartner in de woning over neemt. Zoals bijvoorbeeld vloerbedekking, een zelf aangebrachte voorziening of een WMO aanpassing.
 • Het nieuwe huurcontract gaat altijd in per 1e van een kalendermaand.

Wat moet u doen? 

 1. Neem contact op met uw bewonersconsulent en bespreek uw voorgenomen woningruil.
 2. Neem contact op met de verhuurder van uw ruilpartner.
 3. Is uw ruilpartner nog geen huurder van Woonzorg Nederland? Vult u dan het inschrijfformulier in op de pagina van het desbetreffende wooncomplex. Vind hier de pagina van het complex. 
 4. U en uw ruilpartner vullen samen het formulier voor woningruil in. Download het formulier voor de aanvraag van de woningruil.
 5. Het ingevulde inschrijfformulier en woningruilformulier kunt u afgeven bij uw bewonersconsulent.
 6. Het is mogelijk dat uw gemeente ook akkoord moet gaan met de woningruil. Wanneer er een woonruimteverdeelsysteem is in uw gemeente (bijvoorbeeld Woningnet), moeten u en uw ruilpartner zich hierbij hebben ingeschreven als woningzoekende. Informeer hiernaar bij uw gemeente.
 7. U bepaalt in overleg met uw ruilpartner, de bewonersconsulent en de verhuurder van uw ruilpartner een voorgenomen ruildatum. Deze datum ligt altijd op de 1e van de maand en moet minimaal 2 maanden in de toekomst liggen. Aan deze datum kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. U en uw ruilpartner ontvangen een aanbieding voor de nieuw te betrekken woning. In deze aanbieding leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om de woning te kunnen huren.
 9. Voldoet u aan alle voorwaarden van de aangeboden woning? En voldoet ook uw ruilpartner aan alle voorwaarden van de aangeboden woning? En u accepteert beide de nieuwe woning? Dan kan overgegaan worden tot het ondertekenen van de nieuwe huurcontracten.
 10. Voldoet u of uw ruilpartner niet aan de voorwaarden van de aangeboden woning? Of accepteert u of uw ruilpartner de woning niet? Dan wordt de voorgenomen woningruil afgebroken. Uw huidige huurcontract blijft doorlopen. U betaalt wel éénmalig €16,50 administratiekosten.
 11. Let op: De hele procedure neemt ongeveer 3 maanden in beslag.

Wat zijn de kosten van de woningruil?

Wij brengen geen extra kosten in rekening voor  woningruil. U betaalt wel eenmalige  administratiekosten voor een nieuw huurcontract. Deze kosten bedragen €16,50 per huurcontract en worden tezamen met de eerste maand huur in rekening gebracht.

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met uw bewonersconsulent. Hij of zij is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 13.00 uur. Het telefoonnummer kunt u vinden op uw informatiekaart of via onze website door te zoeken op complexnaam.