Lees voor

Aanpassing Wmo

Heeft u door een beperking een aanpassing nodig in uw woning? Bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet? U kunt mogelijk een vergoeding krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  


Hoe verloopt een aanvraag voor Wmo-aanpassing? 

Vraag bij het Wmo-loket of sociaal wijkteam van uw gemeente of u recht hebt op een Wmo-vergoeding. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Wilt u meer informatie over WMO? Op de website van CAK lees je meer over deze regeling. 

Is uw vergoedingsaanvraag goedgekeurd? U bent zelf verantwoordelijk voor het melden van de Wmo-aanpassing aan Woonzorg Nederland. Vul het formulier WMO aanpassing in om ons op de hoogte te stellen.