Lees voor

Afspraken en vergoedingen

Het Rijk, de provincie Groningen en gemeenten hebben afspraken gemaakt over de versterkingsopgave. Ook stelt de Rijksoverheid vergoedingen beschikbaar om huurders in het aardbevingsgebied te compenseren voor de overlast. Op deze pagina leest u over deze afspraken en vergoedingen.


Bestuurlijke afspraken 6 november 2020

Het Rijk, de provincie Groningen en gemeenten hebben op 6 november 2020 extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsgebied. De afspraken gelden voor alle eigenaren van woningen, dus ook voor Woonzorg Nederland.

Wij onderzoeken wat de afspraken betekenen voor de versterkingsaanpak van onze woningen en wat dit betekent voor de huurders. Dit doen we in overleg met de gemeente waar u woont. Zodra er meer bekent is dan informeren wij onze huurders daar persoonlijk over.

Meer informatie over het versterkingsprogramma, leest u op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Eenmalige vergoeding 750 euro

Op 6 november 2020 hebben het Rijk, provincie Groningen en gemeenten afgesproken dat huurders van woningcorporaties een vergoeding van 750 euro ontvangen. Dit bedrag is eenmalig en vrij besteedbaar.

De vergoeding is voor alle huurders van woningcorporaties die wonen in het gebied waar de waardedalingsregeling van het IMG geldt. Dit gebied is aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt (9679, 9681 en 9682).

De vergoeding is gekoppeld aan de woning en heeft als peildatum 1 juli 2021. Dit betekent dat de huurder die op 1 juli 2021 in de woning woonde, de vergoeding eenmalig ontvangt. In september 2021 wordt de vergoeding door de woningcorporatie aan de hoofdhuurder uitgekeerd. Deze huurders ontvangen dit bedrag automatisch op hun rekening. In de week van 6 september ontvangen de huurders hierover een brief. Huurders die op de gekozen peildatum verhuisd zijn, maken geen aanspraak op de vergoeding.

De vergoeding is op basis van een regeling van de Rijksoverheid, die door de corporaties wordt uitgekeerd. De corporaties krijgen hier een subsidie voor. De subsidieregeling van de Rijksoverheid trad op 10 juli 2021 in. Vanaf die datum kunnen corporaties de subsidie aanvragen.

Vergoedingen voor huurders bij versterking

Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied hebben in een aantal gevallen recht op een tegemoetkoming van de rijksoverheid. Deze tegemoetkoming komt boven op ons eigen sociaal plan. Met deze tegemoetkoming worden verschillen tussen huurders en particuliere eigenaren gelijkgetrokken.

Huurders die ná 1 november 2020 naar een wisselwoning verhuizen, hebben recht op vergoedingen voor:

  • Gebruik van nutsvoorziening en internet
  • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de huidige woning
  • Het zelf regelen van tijdelijke huisvesting
  • Verhuiskosten

De bewonersbegeleider bespreekt dit met de huurder als dit aan de orde is in het versterkingsproject.