Lees voor

Anti-drugsbeleid

Woonzorg Nederland staat voor fijn wonen in een veilige omgeving. Daar hoort het kweken, bereiden of verhandelen van drugs niet bij. Dit is niet alleen illegaal, maar is ook gevaarlijk voor uw buren. Daarom hanteren wij een zero tolerance beleid rondom drugs. Dit staat ook beschreven in onze algemene huurvoorwaarden. 


Wat houdt een zero tolerance beleid in? 

Een zero tolerance beleid wil zeggen dat Woonzorg Nederland overgaat tot een juridische procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning in de volgende situaties: 

  • Er is sprake is van het kweken, bereiden of verkopen van drugs in uw huurwoning 
  • U treft voorbereidingshandelingen voor de productie van soft- of harddrugs 
  • Wij treffen een handelshoeveeelheid drugs (>5 gram softdrugs of >0,5 gram harddrugs) aan in uw huurwoning 

In bovenstaande situaties moet u er rekening mee houden dat wij de contractuele boete gaan invorderen. 

Verantwoordelijkheid huurder 

Let op: u bent als huurder verantwoordelijk voor wat er in de woning wordt aangetroffen. Geef dus niet zo maar de sleutels van de woning aan een derde en houd altijd toezicht op wat bezoekers van uw woning met zich mee brengen.