Lees voor

Veiligheid

Woonzorg Nederland streeft naar veiligheid met een plus in al haar woningen. Dit betekent niet alleen dat onze woningen voldoen aan wettelijke eisen voor legionella en brandveiligheid. We besteden ook aandacht aan toegankelijkheid, valpreventie, inbraakveiligheid en sociale veiligheid.


In de brochure Veiligheid met een plus leest u alles over de maatregelen die wij nemen om een veilige woning voor u te realiseren.