Lees voor

Ambities Woonzorg Nederland sluiten naadloos aan op kabinetsplannen

12/1/2022

Als grootste landelijke woningcorporatie voor senioren nemen we onze verantwoordelijkheid in de opgaves rond ouderenhuisvesting. Woonzorg Nederland heeft een nieuwe ondernemingsvisie vastgesteld, getiteld ‘Samen kleur geven aan wonen voor senioren’. Hierin spreken wij de ambitie uit om aan oplossingen voor de maatschappelijke opgave in ouderenhuisvesting een betekenisvolle bijdrage te leveren.