Lees voor

Barendrecht krijgt ‘social hub’ bij Borgstede

De gemeente Barendrecht, Woonzorg Nederland en Laurens gaan bij woonzorgcentrum Borgstede een social hub voor de wijk maken. De gemeenteraad van Barendrecht heeft eind februari een voorstel hiervoor aangenomen. De social hub is een belangrijke stap in de ontwikkeling van structurele oplossingen voor de woon-, zorg- en ondersteuningsbehoeften in de wijk.


De social hub bestaat uit woonzorgcentrum Borgstede aan de Marjoleinlaan, de seniorenwoningen aan de Windsingel en het dienstencentrum aan de Windsingel. De ontmoetingsruimte in het dienstencentrum wordt de huiskamer voor de hele wijk, voor jong en oud. Een plek waar mensen gezellig samenzijn, ondersteuning krijgen en bij een zorg- of behandelvraag snel met de juiste instantie in contact komen. De social hub moet nog een eigen naam krijgen. De gemeente wil die samen met de bewoners van de wijk bedenken.

Vernieuwende oplossing
“De social hub moet een plek worden voor alle wijkbewoners”, zegt wethouder Reshma Roopram van de gemeente Barendrecht. “Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We zien dat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Dit vergroot de kans op eenzaamheid en veiligheidsrisico’s liggen op de loer. We hebben te maken met een toename van niet passende woningen, een toename van mensen met dementie en een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Dat vraagt om vernieuwende oplossingen waarbij ontmoeting centraal staat, zoals bij de social hub. Het wordt een groeimodel, eerst voor het centrum, dan voor andere wijken.”

Kloppend hart
Het dienstencentrum in de social hub bestaat onder meer uit een ontmoetingsruimte en een keuken. De ontmoetingsruimte vormt het kloppend hart. “Ideaal voor het organiseren van activiteiten en om ontmoetingen tussen mensen mogelijk te maken”, zegt Roland Wetting van Woonzorg Nederland. “Maar voor het zover is, voeren we verbouwingswerkzaamheden uit. We knappen de ontmoetingsruimte op en breiden het uit. Ook doen we enkele bouwkundige aanpassingen. Dit najaar zijn de werkzaamheden naar verwachting gereed en stellen we de ontmoetingsruimte en keuken ter beschikking.”

Levendig middelpunt
De gemeente Barendrecht zorgt via een subsidie dat de social hub kan worden gerealiseerd. Laurens draagt aan de social hub bij met een projectcoördinator, die samen met de netwerkpartners invulling gaat geven aan de social hub gedachte. Daarnaast zal vanuit Laurens een sociaal beheerder aan de slag gaan om de ontmoetingsruimte te laten bruisen. Ook investeert Laurens in de keuken van de ontmoetingsruimte, zodat de ontmoetingsmomenten verrijkt kunnen worden met lekker eten en drinken. Geertje Morée van Cappellen, directeur Thuiszorg bij Laurens: “Samen met de medewerkers, vrijwilligers en partners zorgen wij ervoor dat de social hub ook echt gaat functioneren als levendig middelpunt van de wijk. Zo bieden we mensen een thuisgevoel, ongeacht de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Dat is ontzettend belangrijk. Wij zijn dan ook enorm gemotiveerd om, samen met onze netwerkpartners, in te zetten op het ontwikkelen van dergelijke nieuwe, integrale en duurzame woonzorgconcepten.”