Lees voor

Huuraanpassing 2022


We leven in een nare tijd waar we allemaal merken dat alles duurder is. Met name de energieprijzen zijn sterk gestegen. Toch passen we per 1 juli de huur aan, zowel voor sociale huurwoningen, vrije sector, parkeerplaatsen en bergingen. Dit doen we omdat dankzij de huur die huurders betalen en de jaarlijkse huuraanpassing, we wooncomplexen kunnen onderhouden, renoveren, verduurzamen en nieuw kunnen bouwen. Zodat huurders prettig wonen en we aan de groeiende vraag naar seniorenwoningen tegemoet kunnen komen.

Maatwerk

Als woningcorporatie probeert Woonzorg Nederland altijd zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Dat doen we op allerlei vlak. Ook bij de jaarlijkse huuraanpassing. Daarom breiden we ons maatwerk op huuraanpassingsgebied uit voor huurders van een sociale huurwoning met een hoog huishoudinkomen en een relatief lage kale huur. Deze huurders krijgen een huuraanpassing die gebaseerd is op het inkomen, een zogenoemde inkomensafhankelijke huuraanpassing.

Brieven

Alle huurders ontvangen uiterlijk 1 mei een brief met hun nieuwe huur. Van de Belastingdienst ontvangen huurders mogelijk een brief dat Woonzorg Nederland gegevens heeft opgevraagd. Wij vroegen deze gegevens op om vast te kunnen stellen of een huurder gewone huuraanpassing krijgt of inkomensafhankelijke huuraanpassing. Huurders ontvangen eveneens een brief van de Belastingdienst als inkomensafhankelijke huuraanpassing op hen van toepassing is. Aparte berichtgeving volgt over de definitieve servicekosten. De totale huur kan dan opnieuw wijzigen