Lees voor

Verduurzamen woningen voor 50% terugverdiend in waarde


Woonzorg Nederland is op weg naar een klimaatneutrale woningportefeuille in 2050. Omdat we dat hebben afgesproken, maar ook omdat we het belangrijk vinden dat we onze negatieve impact op de planeet beperken. Ja, dat kost wat. Miljoenen. Maar het levert ook veel op.

De directe waardestijging van onze woningen door verduurzaming kan oplopen tot de helft van de investeringskosten. Dat blijkt uit een onderzoek naar marktwaarde en rendement dat internationaal vastgoedadviseur Colliers voor ons uitvoerde. In het meest waarschijnlijke scenario wordt een woning € 9.000 meer waard. Dat is bijna 50% van de kosten van de gemiddelde ingreep.

“We vroegen Colliers om te onderzoeken wat duurzaamheidsinvesteringen voor invloed hebben op de marktwaarde van onze woningcomplexen,”
 zegt Erik Huisman, assetmanager bij Woonzorg Nederland. “Dat wilden we graag weten, omdat we de komende jaren veel blijven investeren om onze woningportefeuille te verduurzamen. Daarbij zijn er nog maar weinig onderzoeken gedaan naar de impact hiervan op de waarde van de portefeuille.''

CO2-neutraal in 2050
Woonzorg Nederland heeft een portefeuille van circa 45.000 verhuureenheden, waarvan zo’n 30.000 zelfstandige huurwoningen. In 2023 is het streven om de zelfstandige woningen op een gemiddeld energielabel B uit te laten komen. In 2050 moet de hele voorraad zelfs CO2-neutraal zijn, dus volledig zonder uitstoot. Huisman: “De inzichten uit dit onderzoek zijn dus bijzonder waardevol om goede keuzes te kunnen maken vanuit portefeuille en vanuit total cost off ownership.”

Effect op marktwaarde
“We hebben tien complexen onderzocht,” vertelt Colliers-taxateur Paul Nelisse. “Die woningen hadden eerst gemiddeld energielabel D en na het verduurzamen energielabel A. Op basis van drie scenario’s voor de huuraanpassing bepaalden we de marktwaarde van die woningen, voor en na verduurzaming.”

  • In het eerste scenario wordt enkel het huurbedrag verhoogd op basis van de vergoedingentabel van corporatiekoepel Aedes. De waarde na verduurzaming stijgt dan met ruim 45% in verhouding tot de kosten van de energiebesparende maatregelen. Een woning wordt gemiddeld € 8.000 meer waard.
     
  • In het tweede scenario stijgt ook de markthuur mee met de vergoedingentabel, en wordt de woning € 9.000 meer waard. Dat is ongeveer 50% van de kosten.
     
  • In het laatste scenario wordt de markthuur volgens het woningwaarderingsstelsel aangepast. Het energielabel heeft een grote invloed op het aantal WWS-punten en daarmee op de maximaal te vragen huurprijs. In dit scenario wordt zelfs 95% van de investering terugverdiend en wordt de woning gemiddeld € 18.000 meer waard.

Effect op rendement
Colliers onderzocht ook de effecten van verduurzaming op het bruto aanvangsrendement (BAR). Daarvoor gebruikten ze een zelf ontwikkeld prijsmodel gebaseerd op 371 vergelijkbare beleggingstransacties over de periode 2012 - 2020.

Nelisse: “Hieruit blijkt dat het bruto aanvangsrendement van de onderzochte complexen met gemiddeld 0,25% daalt, wat betekent dat de marktwaarde stijgt. Dat ligt in lijn met de eerste twee scenario’s waarmee we het effect op de marktwaarde berekenden.”

“Wij verwachten dat woningcorporaties blijvend zullen investeren in duurzaamheid gezien de ambities om in 2050 CO2 neutraal te worden. Een beter inzicht in de potentiële opbrengsten zoals huren en waarden zal bijdragen aan een betere besluitvorming om te verduurzamen.”

Vervolg
“Het onderzoek toont aan dat investeren in verduurzaming steeds meer gaat lonen,” concludeert Erik Huisman. “In het geval van Woonzorg Nederland zelfs met een direct rendement van 50%. Onze focus ligt nu op het verduurzamen van de meest onzuinige woningen, zo halen we de meest slechte energielabels uit onze portefeuille. Daar gaan we de komende jaren mee door. Ons huurbeleid bepaalt in hoeverre de investering direct wordt terugverdiend. Naast wonen is het ook interessant om vergelijkbaar onderzoek uit te voeren voor ons zorgvastgoed. Dat is de volgende stap.”

Woningcorporaties en het Klimaatakkoord
Om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs moeten in Nederland alleen al zeven miljoen woningen verduurzaamd worden. Woningcorporaties spelen daarbij een belangrijke rol. Gezamenlijk bezitten die namelijk ruim twee miljoen van de huizen. Ze zetten al grote stappen in de goede richting om te komen tot toekomstbestendige huurwoningen. De afspraak is om te streven naar een gemiddeld energielabel B in 2021, en volledig energieneutraal (‘uitstootloos’) in 2050.