Lees voor

Woningcorporaties Woonzorg Nederland en Rijnhart Wonen ‘ruilen’ vastgoed

12/18/2023

Woningcorporaties Woonzorg Nederland en Rijnhart Wonen hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van wooncomplexen aan elkaar. Woonzorg Nederland draagt 106 eengezinswoningen in Voorschoten over aan Rijnhart Wonen. Het gaat om een combinatie van huurwoningen in de vrije sector en sociale huur. Rijnhart Wonen draagt in ruil hiervoor het Leiderdorpse woon-zorgcomplex De Ommedijk over aan de seniorenhuisvester Woonzorg Nederland. De officiële overdracht vond plaats op 15 december 2023.