Lees voor

Woonzorg Nederland draagt 1.132 woningen in Voorschoten en Leiden over aan lokale corporaties

Op 1 juli heeft Woonzorg Nederland 1.132 woningen in Voorschoten en Leiden overgedragen aan lokale woningcorporaties. 


Rijnhart Wonen en Ons Doel nemen de woningen in Voorschoten over, de woningen in Leiden gaan naar Portaal. Voor huurders verandert er niets, zij kunnen in hun woning blijven wonen en hun huurcontract blijft ongewijzigd. “Deze overdracht is in het belang van huurders,” zegt Chrétien Mommers, directeur-bestuurder van Rijnhart Wonen namens de drie lokale corporaties. “Tussen de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude is een sterke samenhang. Inwoners hebben nu meer lokale keuze. Binnen de regio verhuizen, het aanbod van nieuwbouwwoningen en zorg in de buurt, zijn voor hen belangrijk.”

Woningen blijven sociaal

“We weten zeker dat de woningen en de huurders bij de nieuwe eigenaren in goede handen zijn,” zegt Woonzorg Nederland-bestuursvoorzitter Cees van Boven. “We hebben een zorgvuldig proces doorlopen en afspraken gemaakt om de beschikbaarheid van de woningen voor de sociale verhuur te waarborgen. Huurders blijven zo verzekerd van een fijn en betaalbaar huis.”

“Woonzorg Nederland vertrekt zeker niet uit Voorschoten en Leiden. De opgave in de regio is groot en we blijven hier betaalbare woningen aanbieden voor de huidige en volgende generatie senioren. Door de sterke vergrijzing groeit de behoefte snel, en wij zien vooral toekomst in collectieve woonvormen, met ruimte voor ontmoeting en gebouwen die goed toegankelijk zijn.”

Huurdersbelangen gewaarborgd

Veel huurders van de woningen in Voorschoten hebben zich verenigd in de Huurders Belangen Vereniging Voorschoten (HBVV). “De HBVV blijft ook na de overdracht hun belangen behartigen bij de nieuwe corporaties,” aldus secretaris Peter van Egmond. De belangen van de huurders van Portaal worden behartigd door de HBV Leiden.