Lees voor

Woonvormen

Nederland vergrijst snel. In 2040 zijn er in Nederland naar verwachting 4,8 miljoen 65-plussers. Deze vergrijzing vraagt om nieuwe (collectieve) woonvormen. Met onze woonformules geven we invulling aan de leemte tussen ‘de eengezinswoning’ en het verpleeghuis. 

 


Aan de basis van onze woonvormen ligt een analyse welke doelgroepen wij hebben en wat zij precies willen. Met de woonvormen lopen we in Nederland vooruit in de zoektocht naar nieuwe woonvormen waarin senioren samen zelfstandig kunnen wonen. Voor ons staat daarbij voorop dat we senioren een fijne eigen woning bieden in een omgeving die uitnodigt tot ontmoeten. Om vereenzaming zoveel als mogelijk te voorkomen en mensen een écht goed alternatief op de huidige woning te bieden. 

We werken vanuit een stevige basis, gestoeld op jarenlange ervaring. Deze basis is G'oud. Een basis waaraan al onze (zelfstandig wonen) complexen moeten (gaan) voldoen. Elke woonvorm heeft unieke kenmerken die hem onderscheidend, kopieerbaar en schaalbaar maken. In de brochure leest u aan de hand van bouwstenen hoe iedere formule werkt. 

Woonvormen