Lees voor
Oudere vrouw kijkt vanuit haar huiskamer lachend op een leren stoel in camera

Dorpsveteraan

Vertrouwd en lokaal

Vertrouwd en lokaal

Voor wie?

Hier wonen senioren die een sterke binding hebben met het dorp of de wijk. Zij blijven het liefst in hun eigen omgeving wonen, en hebben een fijne plek als de huidige woning niet meer voldoet. De woonformule Dorpsveteraan biedt de mogelijkheid tot ondersteuning en zorg als de gezondheid daar om vraagt. 

Deze woonformule is bijzonder geschikt voor: 

  • Senioren die in de eigen omgeving willen blijven wonen. 
  • Senioren die onderdeel willen blijven van de lokale gemeenschap. 
  • Een dorp / buurt waar voorzieningen verdwijnen als gevolg van krimp en vergrijzing. 

Hoe ziet het eruit?

Het uitgangspunt bij Dorpsveteraan zijn zelfstandige woningen. De ontmoetingsruimte in het gebouw speelt een belangrijke rol bij (het faciliteren van) ontmoeting en gemeenschapsvorming. Dit gebeurt zowel tussen bewoners onderling als samen met omwonenden. De formule komt het beste tot zijn recht op een centrale plek in het dorp of in de wijk. Bij voorkeur werken we bij Dorpsveteraan samen met een dorpscoöperatie. Zo’n coöperatie heeft vaak een groot netwerk van enthousiaste vrijwilligers en bepaalt mede het succes van de woonformule. Graag werken we samen met een zorgorganisatie zodat het voor bewoners met een zorgvraag mogelijk is om hier (langer) te blijven wonen.

Voor professionals en samenwerkingspartners 

Bij deze formule is een goede samenwerking met alle betrokken partijen van belang, om belangrijke diensten en voorzieningen aan te bieden. Woonzorg Nederland als verhuurder, de dorpscoöperatie, de gemeente en eventueel zorgorganisaties bepalen samen het succes. Idealiter speelt het dorp een grote rol bij de invulling van het dagelijkse leven van bewoners. Een formele basis van afspraken, zoals een sociaal contract of samenwerkingsovereenkomst, helpt om de continuïteit te waarborgen. 

Dorpsveteraan samengevat: 

  • Dorpsveteraan biedt een antwoord op plekken waar het voorzieningenniveau onder druk staat. 
  • De formule is een reflectie van de lokale dorpse omgeving en zal daarom op iedere plek anders tot uiting komen. 
  • De organisatie van de voorzieningen kan per woonlocatie verschillen. Er wordt altijd gekeken naar hoe het complex en het dorp elkaar kunnen aanvullen.
  • Omdat het sociale netwerk van bewoners intact blijft, is de samenredzaamheid hoger. Men houdt een oogje in het zeil en schakelt (mantel)zorg in waar nodig. 

Bekijk hier de brochure van de dorpsveteraan. 

Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via info@woonzorg.nl 

Bekijk ook eens onze andere woonformules: G'oud Geregeld, Het Blokkerhuis, Stadsveteraan, Hofje van Auguste.