Lees voor

Jaarverslagen

Op deze pagina vindt u de jaarverslagen vanaf 2010. 


Jaarverslag 2021: 

Bekijk hier het Woonzorg Nederland Jaarverslag 2021.

Jaarrekening 2020: 

Bekijk hier de Woonzorg Nederland Jaarrekening 2020

Met ons bezit van ruim 43.000 wooneenheden (zelfstandig en intramuraal) huisvesten we bijna 5% van de 65-plussers in de doelgroep sociale huur. We zijn actief in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en hebben ongeveer 10% van de zorggebouwen in bezit, die wij verhuren aan 30% van de zorgorganisaties. Met deze prominente positie zien wij het als onze maatschappelijke plicht om samen met anderen de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te tillen en voor te bereiden op de maatschappelijke gevolgen van de vergrijzing.

 

Governance Code: 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Woonzorg Nederland opereren volgens de Governancecode Woningcorporaties.

De Governancecode Woningcorporaties maakt onderdeel uit van het toezichtskader en beschrijft principes en regels voor verantwoord en transparant toezicht in de sector.

De Raad van Commissarissen en het Bestuur onderschrijven het belang van de governancecode en volgen de in de code beschreven principes en bepalingen.

In dit jaarverslag wordt onder meer beschreven hoe de Raad en het Bestuur invulling geven aan de governancecode en wat daaraan in 2020 is gedaan.