Lees voor

Jaarverslagen

Op deze pagina vindt u de jaarverslagen vanaf 2018. 


Jaarverslag 2022: 

Bekijk hier het Woonzorg Nederland Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022: 

Bekijk hier de Woonzorg Nederland Jaarrekening 2022

Bestuurscode: 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Woonzorg Nederland werken volgens de Governancecode Woningcorporaties . 

De Governancecode Woningcorporaties maakt onderdeel uit van het toezichtskader en beschrijft principes en regels voor verantwoord en transparant toezicht in de sector.

De Raad van Commissarissen en het Bestuur onderschrijven het belang van de governancecode en volgen de in de code beschreven principes en bepalingen.

In dit jaarverslag wordt meer beschreven hoe de Raad en het Bestuur invulling geven aan de governancecode en water in 2022 is gedaan.