Lees voor

Jaarverslag 2015

2015 was voor Woonzorg Nederland in veel opzichten een bijzonder jaar. Behalve de vele grote uitdagingen waarvoor alle corporaties zich geplaatst zien, speelde voor Woonzorg Nederland in het bijzonder de beëindiging van de personele unie met zorgorganisatie Espria medio 2015. Deze verbinding bestond inmiddels acht jaar. Het was geïnspireerd op de gedachte dat het verbinden van de domeinen wonen en zorg het best is te realiseren door samenhangende regie: juist voor kwetsbare mensen.

Met het beëindigen van de personele unie in het vooruitzicht, met name vanwege verplichtingen vanuit de nieuwe Woningwet, onderzocht Woonzorg Nederland een samenwerking met collega-corporatie Habion.
Habion richt zich, hoewel met accentverschillen, op hetzelfde domein als Woonzorg Nederland. De veronderstelling bestond dat samenwerking twee voordelen kon opleveren. In de eerste plaats het voordeel dat de grote opgaven voor het scheiden van wonen en zorg het best gezamenlijk te benaderen zijn. Het in stand houden van passende huisvesting voor onze kwetsbare doelgroep zou daarmee het meest gediend zijn.

In de tweede plaats verwachtten we dat de sterke kanten van beide organisaties nog meer konden floreren door samenwerking, met een nog krachtiger totaal als eindresultaat. Helaas bestond er te weinig draagvlak voor de samenwerking, waardoor de verkenning in april 2015 is beëindigd.