Lees voor

Jaarverslag 2016

2016 vormde voor Woonzorg Nederland het sluitstuk van een intensieve periode, waarin verschillende reorganisaties en bestuurswijzigingen elkaar opvolgden. De personele unie tussen Woonzorg Nederland en zorgorganisatie Espria werd na acht jaar ontvlochten en een strategische verbinding met collega corporatie Habion ging niet door.

Daarenboven vormde 2016 het jaar waarin vele extra taken als gevolg van de Woningwet moesten worden geïmplementeerd. In 2016 is een start gemaakt met de herijking van de koers van Woonzorg Nederland als landelijke corporatie. De bestaande missie en visie blijven het uitgangspunt, maar een continu veranderende omgeving vraagt om aanpassingsvermogen en daagt uit tot innovatie en samenwerking. Meer dan voorheen gaat het bieden van huisvesting verder dan het beheer van gebouwen.