Lees voor
2 huurders van Woonzorg Nederland in plezierig gesprek

Ondernemingsvisie 2023-2026

Woonzorg Nederland heeft een nieuwe ondernemingsvisie. Met de blik op 2035 vertellen we daarin wat we de komende vier jaar doen. Van een grote koerswijziging is geen sprake. Wel gaan we sterker dan voorheen uit van de basiswaarden waar het in ons werk om draait. Wij stellen het woongeluk van huurders en werkgeluk van medewerkers nog meer centraal.

Missie

Samen met huurders en partners wil Woonzorg Nederland kleur geven aan het wonen voor senioren. We zetten ons in voor een afwisselend woonaanbod. Met eigentijdse leefgemeenschappen en bijpassende dienstverlening waarin iedere huurder woongeluk kan vinden. Ongeacht leefstijl, vitaliteit, culturele achtergrond, behoefte aan zorg en omvang van de portemonnee. Werken aan het woongeluk van huurders gaat beter als medewerkers in het werk geluk ervaren. Zowel de medewerkers van Woonzorg Nederland als van de partners die in onze (zorg)gebouwen werken.

Visie

We gaan nadrukkelijker werken vanuit het concept van positieve gezondheid. Hierin is gezondheid veel meer dan alleen niet ziek zijn. Ook zingeving, meedoen en bewegen maken mensen gezonder. Omdat we weten dat de inrichting en omgeving van onze gebouwen daaraan bijdragen, focussen we daarop. We stimuleren ontmoeting en zelfredzaamheid. En spelen in op verschillende woonwensen en zorgvragen van bewoners. Hiervoor werken we nauw samen met onze huurders en partners. Door co-makership realiseren wij onze ambities.

Bouwblokken

Onze ambities zijn onderverdeeld in zeven ‘bouwblokken'. Hieronder vindt u de kernboodschap per bouwblok. Scroll naar het einde van de pagina voor de volledige ondernemingsvisie.  

1. Leefbare en zorgzame complexen en buurten
Aantrekkelijke woongebouwen en ondersteunende diensten die ruimte geven aan ontmoeting, zorg voor elkaar en contact met de buurt.

2. Nieuwe oplossingen voor wonen met 24-uurszorg
Prettige woonomgeving voor mensen die 24-uur zorg nodig hebben. Prettige werkomgeving voor medewerkers in de zorg.

3. Duurzame leefomgeving
Een gezond leefklimaat via verduurzaming van woningen en zorgvastgoed. Aandacht voor groen rond het gebouw die biodiversiteit verrijkt.

4. Betaalbaar en toegankelijk woonaanbod
Lage en deels ook middeninkomens kunnen bij WZN terecht, met passende woonlasten.

5. Ruimte op de woningmarkt
Meer ruimte voor de groeiende groep senioren. En via doorstroming tevens voor starters en gezinnen.

6. Waardegedreven werken 
Digitaal denkend, aandachtig handelend in co-makerschap met onze huurders, partners en collega’s.

7. Werkgeluk ervaren
Werken voor waarde voor de medemens met ruimte voor innovatie, persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Goede uitgangspositie

Woonzorg Nederland heeft een goede uitgangspositie om deze ambities in de komende vier jaar waar te maken. De financiële positie is sterk. Het wonen van ouderen heeft in het rijksbeleid een hogere prioriteit gekregen. En we nemen een unieke positie in op het snijvlak van de vier opgaven van deze tijd: de woon-, zorg-, klimaat- en arbeidsmarktopgave. Het is onze nadrukkelijke wens, én uitdaging, om aan de oplossing van alle vier een betekenisvolle bijdrage te leveren. Zo geven we samen met anderen kleur aan het wonen van senioren.