Lees voor

Organisatie

Op deze pagina vind je informatie over de organisatie Woonzorg Nederland. Lees onder andere meer over de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Ook vind je hier de actuele statuten en reglementen.


Organogram Woonzorg Nederland

Organogram

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland wordt gevormd door Cees van Boven (bestuursvoorzitter) en Arnold Pureveen (bestuurder, CFO).

Portefeuille Cees van Boven:

 • Strategie & Communicatie
 • Klant & Diensten
 • Accountmanagement Zorgvastgoed
 • Bestuurssecretariaat
 • Vastgoedsturing
 • Onderhoud & Verduurzaming
 • Vastgoedontwikkeling

Portefeuille Arnold Pureveen:

 • GRC-controle
 • Schatkist
 • Juridisch
 • Financiën
 • HRM
 • Programmamanagement, Digitalisering & Verandering
 • Informatisering & Automatisering
 • Facilitaire zaken

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Woonzorg Nederland, in het bijzonder: 

 • het behalen van de strategie en het meerjarenbeleid, 
 • de rekening gehouden met alle relevante wet- en regelgeving, en
 •  de onzekerheid van de risico's die de mening van de doelstellingen in de weg kunnen staan.  

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De genomen, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Bestuur zijn, dubbele de regels over nevenfuncties en wederzijdse belangen, vastgelegd in het statuut van Woonzorg Nederland en het reglement van de Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden bevestigd door de Raad van Commissarissen, het beloningsbeleid is terug te vinden in de jaarrekening .  

Raad van Commissarissen 

De samenstelling, genomen, bevoegdheden en werkwijze van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen. De raad van commissarissen heeft drie belangrijke rollen. 

 1. Allereerst houdt de Raad toezicht op het functioneren van het bestuur van Woonzorg Nederland (toezichthoudende rol).
 2. Ten tweede kan de raad het bestuur gevraagd en ongevraagd raadplegen en politieke strategische keuzes met het bestuur bespreken (klankbordrol).
 3. Ten derde is de Raad de werkgever van de beide bestuurders (werkgeversrol). 

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

momenteel bestaat de raad uit: 

 • De heer R. (René) van de Kieft (voorzitter)
 • De heer B.B. (Bernt) Schneiders
 • Mevrouw M.A.E. (Marieke) van der Waal
 • Mevrouw H.G. (Hélène) Pragt
 • Mevrouw S.L. (Sigrid) Pikker

De raad is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren. Twee leden hebben zitting in de raad op voordracht van het Landelijk Huurders Platform (LHP) en één lid heeft zitting op voordracht van de Ondernemingsraad. Bekijk de profielschets Raad van Commissarissen.

Bekijk het rooster van aftreden.

Statuten en reglementen

In onze statuten hebben we onze doelen vastgelegd. Ook de genomen, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen staan ​​hier beschreven. Bekijk hier de statuten. 

Statuten downloaden
Download investeringsstatuut 
Download Procuratieregeling
Download Reglement RvC
Download Reglement RVB
Download Reglement financieel beheer en beleid
Download Reglement Auditcommissie
Download Reglement remuneratiecommissie
Download Treasury Statuut 


ANBI-status

ANBI-status 2022 Stichting Woonzorg Nederland

Stichting Woonzorg Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het formulier met van belang zijnde gegevens is hier opgenomen .

ANBI-status 2021 Stichting Woonzorg Nederland

Stichting Woonzorg Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het formulier met van belang zijnde gegevens is hier opgenomen .

ANBI-status 2020 Stichting Woonzorg Nederland

Stichting Woonzorg Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het formulier met van belang zijnde gegevens is hier opgenomen .