Lees voor

ESG rapportage 2022

Als woningcorporatie dragen we bij aan een duurzamer en socialer Nederland. Hierbij maken we niet alleen plannen. We voeren ze ook uit. 

Woonzorg Nederland neemt als woningcorporatie het voortouw in het transparant maken van haar ESG-prestaties en publiceert ESG-rapportage. In het rapport legt Woonzorg Nederland haar verantwoording af op de ESG-thema’s milieu, maatschappij en governance en zet daarmee verder in op het leveren van een maatschappelijke waarde aan de woon- en leefomgeving voor senioren.

Aanjager is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD); een EU-richtlijn die voorschrijft dat grote ondernemingen verplicht worden in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie over een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen.

Woonzorg is van mening dat woningbouwcorporaties organisaties zijn die maatschappelijk impact maken. Als marktleider in deze sector heeft Woonzorg Nederland een voortrekkersrol om haar maatschappelijke bijdrage te leveren. Een rapportage en verantwoording op de ESG-thema’s is dan ook vanzelfsprekend.

Lees in de ESG-rapportage hieronder hoe Woonzorg Nederland bijdraagt aan een socialer en duurzamer Nederland.