Lees voor

Externe links

Op deze pagina vindt u een overzicht van externe websites 

Aedes

Aedes vereniging van woningcorporaties.

Naar website

ANBO

De ANBO is een onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor alle 50-plussers in Nederland.

 Naar website

Gezondheidsnet

Gezondheidsnet is een duidelijke site met informatie en tips over alles wat met gezondheid te maken heeft. Tevens kunt u deelnemen aan fora over de meest uiteenlopende gezondheidsonderwerpen.

Naar website

Toeslagen.nl

Op deze pagina van de Belastingdienst vindt u informatie over huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. U kunt er zelf berekenen op welke toeslag u recht heeft.

 Naar website

Kenniscentrum wonen-zorg

Op deze website van Aedes en Actiz vindt u informatie over thema's op het raakvlak van wonen en zorg. Bijvoorbeeld over levensloopgeschikte woningen en zorg & technologie.

 Naar website

PCOB

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is een landelijke organisatie voor 50-plussers. De bond baseert zich bij zijn denken en handelen op de bijbel.

Naar website

Seniorweb

Seniorweb brengt de mogelijkheden van informatie en communicatietechnologie onder de aandacht van senioren en verlaagt de drempel naar internet.

Naar website

Stichting Landelijk Huurders Platform/Woonzorg Nederland

De stichting LHP heeft ten doel de gezamenlijke belangen te behartigen van de huurders die een woning huren bij Woonzorg Nederland.

Naar website

Unie KBO

De Unie KBO wil vanuit de katholieke levensbeschouwing werken aan de emancipatie en integratie van de oudere mens in de samenleving, alsmede de algemene belangenbehartiging van en door ouderen.

Naar website

Woonkeur

WoonKeur is het certificaat voor woontechnische kwaliteit. Het certificaat kan worden afgegeven aan nieuwbouwwoningen met ruim voldoende woontechnische kwaliteit. Zo kent een woning met WoonKeur een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, inbraak- en sociale veiligheid, valveiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit.

Naar website