Lees voor

Green Assets 2050

Als woningcorporatie stellen we een duurzame leefomgeving voor senioren voorop. Het gaat hierbij om betaalbaarheid, gebruikerscomfort, veiligheid en leefbaarheid, welzijn en gezondheid en het moderniseren van zorgvastgoed.

De klimaat-, biodiversiteit- en grondstoffencrises zijn van grote omvang. De aarde warmt met minimaal 3°C op als we op de huidige voet doorgaan. Doordat de temperatuur stijgt, stijgt de zeespiegel met alle gevolgen van dien. Snelle en effectieve maatregelen zijn nodig om dit te bestrijden.

In de kern gaat duurzaamheid om het voorzien in de basisbehoeften van iedereen, binnen de ecologische grenzen van de planeet. Woonzorg Nederland heeft zich als doel gesteld om ecologische en maatschappelijke waarde toe te voegen, lokaal en mondiaal. In 2050 willen we: CO2 neutraal zijn, circulair (ver)bouwen en circulair bedrijfsvoering en een klimaat adaptieve inrichting van de woonomgeving. Meer biodiversiteit, CO2-reductie en sociale duurzaamheid in zowel de aanleveringsketens als binnen de bedrijfsvoering. In 2030 heeft Woonzorg Nederland 60% CO2 reductie gerealiseerd en is Woonzorg Nederland 50% circulair.

Het reduceren van de CO2 uitstoot is voor Woonzorg Nederland prioritair, ten eerste in de bouwfase van een gebouw en ten tweede in de gebruiksfase. Vervolgens krijgt klimaatadaptatie prioriteit, gevolgd door sociale duurzaamheid.

Lees in de visie op verduurzaming, 'De Green Assets 2050' hieronder hoe Woonzorg Nederland bijdraagt aan het verduurzamen van de leefomgeving voor senioren.