Lees voor

Integrale ondernemingsvisie

Woonzorg Nederland heeft een nieuwe ondernemingsvisie. Met de blik op 2035 vertellen we daarin wat we de komende vier jaar doen. Van een grote koerswijziging is geen sprake. Wel gaan we sterker dan voorheen uit van de basiswaarden waarin het in ons werk om draait. Wij stellen het woongeluk van huurders en werkgeluk van medewerkers nog meer centraal.

Goede uitgangspositie

Woonzorg Nederland heeft een goede uitgangspositie om deze ambities in de komende vier jaar waar te maken. De financiële positie is sterk. Het wonen van ouderen heeft in het rijksbeleid een hogere prioriteit gekregen. En we nemen een unieke positie in op het snijvlak van de vier opgaven van deze tijd: de woon-, zorg-, klimaat- en arbeidsmarktopgave. Het is onze nadrukkelijke wens, én uitdaging, om aan de oplossing van alle vier een betekenisvolle bijdrage te leveren. Zo geven we samen met anderen kleur aan het wonen van senioren.

Benieuwd naar hoe Woonzorg Nederland dat doet? Lees het hieronder.