Lees voor

Jaarverslag 2018

In ons jaarverslag over 2018 laat Woonzorg Nederland zien wat we in 2018 hebben bereikt, hoe we dat hebben gedaan en welke impact we daarmee hebben gemaakt voor onze klanten, medewerkers en samenleving.

Jaarverslag 2018:

Bekijk jaarverslag 2018

Met ons bezit van ruim 43.000 wooneenheden (zelfstandig en intramuraal) huisvesten we bijna 5% van de 65-plussers in de doelgroep sociale huur. We zijn actief in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en hebben ongeveer 10% van de zorggebouwen in bezit, die wij verhuren aan 30% van de zorgorganisaties. Met deze prominente positie zien wij het als
onze maatschappelijke plicht om samen met anderen de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te tillen en voor te bereiden op de maatschappelijke gevolgen van de vergrijzing.


In augustus 2016 hebben wij als nieuw bestuur van Woonzorg Nederland met medewerkers een ambitieuze koers in gang gezet. In 2017 is de balans opgemaakt: hoe stond Woonzorg Nederland er op dat moment voor?

Conclusie was dat er in de voorgaande jaren te hard was gesneden in de organisatie. Er stond te veel druk op de medewerkers en er waren klachten over de processen en systemen. Daardoor is achterstallig onderhoud in de eigen organisatie ontstaan. Als eerste is daarom de
organisatie van Woonzorg Nederland versterkt. In twee jaar tijd is de formatie uitgebreid met veertig fte.


Er kwam ook een nieuw ondernemingsplan, getiteld ‘Samen zelfstandig wonen met een plus’. Dit bracht focus in de organisatie en een wenkend perspectief. Woonzorg Nederland wil de ouderenhuisvesting in Nederland op een hoger plan tillen, samen met partners in wonen, dienstverlening en zorg. We ontwikkelen nieuwe woonconcepten waar ouderen samen zelfstandig wonen. Insteek is het wonen en leven: onze bewoners willen
zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven inrichten, ook als ze ouder worden, de mobiliteit afneemt en/of de behoefte aan zorg zich manifesteert.