Lees voor

Jaarverslag 2019

In ons jaarverslag over 2019 laat Woonzorg Nederland zien wat we het afgelopen jaar hebben bereikt, hoe we dat hebben gedaan en welke impact we daarmee hebben gemaakt voor onze klanten, medewerkers en samenleving.

Jaarverslag 2019:
Bekijk Jaarverslag 2019

Met ons bezit van ruim 43.000 wooneenheden (zelfstandig en intramuraal) huisvesten we bijna 5% van de 65-plussers in de doelgroep sociale huur. We zijn actief in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en hebben ongeveer 10% van de zorggebouwen in bezit, die wij verhuren aan 30% van de zorgorganisaties. Met deze prominente positie zien wij het als onze maatschappelijke plicht om samen met anderen de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te tillen en voor te bereiden op de maatschappelijke gevolgen van de vergrijzing.

Ons nieuwe ondernemingsplan, getiteld ‘Samen zelfstandig wonen met een plus’, bracht in 2019 focus in de organisatie en een wenkend perspectief. Woonzorg Nederland wil de ouderenhuisvesting in Nederland op een hoger plan tillen, samen met partners in wonen, dienstverlening en zorg. We ontwikkelen nieuwe woonconcepten waar ouderen samen zelfstandig wonen.
We intensiveerden de inspanningen om de kwaliteit van onze voorraad te verbeteren, met transformatie van zorgpanden, een duurzaamheidsprogramma en via het onderhoud. Daardoor hebben meer woningen een energielabel A of B en zijn meer woningen geschikt voor onze doelgroep. Tegelijkertijd hebben we samen met onze partners op een aantal plekken een nieuw integraal woonconcept neergezet. In het jaarverslag vertellen bewoners hier meer over.