Lees voor

Jaarverslag 2020

We kijken met trots terug op 2020, waarin we ondanks de coronacrisis onze maatschappelijke impact verder hebben vergroot. In dit jaarverslag verantwoorden en duiden we onze resultaten over 2020.

Die resultaten zijn goed: zowel op financieel als maatschappelijk gebied hebben we onze doelen gehaald. We hebben meer tevreden zelfstandige en zakelijke huurders, onze inspanningen op het gebied van lobby en kennisdeling werpen vruchten af, net als de samenwerking met het Landelijk Huurders Platform en de Ondernemingsraad, en de organisatie en bedrijfsvoering staan er goed voor.

Er is ook ruimte voor verbetering. We investeerden meer dan voorgaande jaren in de kwaliteit en uitbreiding van ons bezit, maar minder dan gepland. En ook al is de klanttevredenheid van onze zakelijke huurders verder gestegen, het ligt nog niet op het hoge niveau dat we nastreven.


Aanpassingsvermogen


Het coronavirus bracht nieuwe, onverwachte omstandigheden met zich mee. Daar hebben we ons in korte tijd op weten aan te passen, met aandacht voor de individuele situatie van al onze huurders, particulier en zakelijk. Onze medewerkers pakten in hoog tempo het digitaal thuiswerken op, we maakten nieuwe onderhoudsplanningen en namen alle denkbare maatregelen om onze bewoners zo veilig mogelijk door deze crisis te loodsen.

Team van teams

We zijn bijzonder trots op de betrokkenheid en het incasseringsvermogen van onze medewerkers om in deze moeilijke omstandigheden te blijven werken aan een goed leven van onze doelgroep. We ontwikkelden ons in ‘coronajaar’ 2020 versneld in de richting van een ‘team van teams’ en leverden daardoor dezelfde en vaak betere prestaties dan daarvóór. En we zijn in 2020 onmiskenbaar meer één Woonzorg Nederland geworden.

Niet stilzitten

We zijn tevreden met de vorderingen, maar achterover leunen is er niet bij. Want als er afgelopen jaar iets duidelijk is geworden, is dat de nood nog steeds hoog is. Het grote woningtekort, de vergrijzing en de druk op de zorg maken onze missie onverminderd urgent.

Dit alles versterkt onze overtuiging om de beweging naar ‘wonen met een plus’ daadkrachtig voort te zetten. Want de toekomst van seniorenhuisvesting is méér dan betaalbare woningen aanbieden: veiligheid, zorg en gemeenschapsgevoel zijn onmisbaar in elk leven. De doorontwikkeling van onze woonformules in 2020 speelt daar een grote rol in, rekening houdend met zowel de zeer vitale senior als de senior die de nabijheid van zorg zoekt.

Investeren en uitbreiden

Met ons ‘huishoudboekje’ op orde en de lage rente op leningen zien we extra mogelijkheden om onze vastgoedportefeuille - geschikt en betaalbaar voor senioren - versneld uit te breiden. Ook blijven we relatief veel investeren in onderhoud en verduurzaming van ons bezit.

We blijven ons dus op alle manieren inzetten voor uitbreiding en modernisering van seniorenhuisvesting. Wij zijn klaar om de sprong naar voren te nemen en onze woorden en plannen met nog meer energie om te zetten in daden.

Dank

Dank aan al onze huurders, medewerkers, leveranciers, partners en andere belanghebbenden voor een bewogen, maar ook vruchtbaar jaar. We kijken ernaar uit om met jullie allemaal ook in 2021 de huisvesting van senioren naar een hoger plan te brengen. Je bent van harte welkom.
Samen gaan we voor G’Oud: Goed Oud.