Lees voor

Jaarverslag 2023

In het jaarverslag over 2023 laat Woonzorg Nederland zien wat we het afgelopen jaar hebben bereikt, hoe we dat hebben gedaan en welke impact we daarmee hebben gemaakt voor onze klanten, medewerkers en samenleving.

Op welke gebieden leveren wij maatschappelijke waarde? In dit jaarverslag hanteren we hiervoor zeven bouwblokken. Met de zeven bouwblokken volgen we de indeling in de herijkte ondernemingsvisie 2023-2026.

Hiermee laten we zien wat we kunnen betekenen c.q. welke waarde we kunnen toevoegen voor onze zelfstandige en zakelijke huurders en de medewerkers van Woonzorg Nederland en de (zorg)organisaties die in onze gebouwen werken, nu en in de toekomst.

 Aan de hand van onderstaande bouwblokken beschrijven we onze acties, resultaten en toegevoegde waarde:

  • Leefbare en zorgzame complexen en buurten
  • Nieuwe oplossingen wonen met 24-uurszorg
  • Duurzame leefomgeving
  • Betaalbaar en toegankelijk woonaanbod
  • Ruimte op de woningmarkt
  • Waardegedreven werken
  • Werkgeluk ervaren

Bekijk het online jaarverslag 2023: Onze maatschappelijke waarde of download het jaarverslag via de link hiernaast.