Lees voor

Living Lab rapport

Als DEEL-partner deed Woonzorg Nederland samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) onderzoek naar de meerwaarde van geclusterde woonvormen voor het sociaal contact in de woonomgeving.

De bevindingen uit het onderzoek en de aanpak is samengevat in een projectvideo en opgenomen bij wooncomplex Brinkpark. Die is hieronder te bekijken.

Woonvormen vormgeven 

Woonzorg Nederland streeft ernaar ontmoetingen tussen bewoners te stimuleren, met als doel het woongeluk te vergroten, eenzaamheid te bestrijden, gemeenschapszin te bevorderen en de zelf- en samenredzaamheid van bewoners te versterken. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het vormgeven van de huidige woonvormen van Woonzorg Nederland waar huurders zelfstandig wonen en laten zien dat Woonzorg Nederland op de juiste weg is. De resultaten worden ook toegepast in nieuwe woonvormen, die extra aandacht besteden aan het vormen van een gemeenschap, het binnenhalen van de buurt en/of het wonen met (zware) zorg.  

Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland is trots op de samenwerking met DEEL Academy: “Ik ben blij dat Woonzorg Nederland participeert in dit Living Lab onderzoek en dat sommige van onze woonvormen bijdragen aan het welbevinden van huurders. Maar we willen hier nog meer over weten, zodat we met meer precisie kunnen werken aan aantrekkelijke, compacte woonvormen waar mensen veilig wonen en met elkaar meer delen dan alleen de lift en brievenbus.” 

DEEL Academy podcasts 

DEEL Academy heeft twee podcasts opgenomen om meer achtergrond informatie te delen over de LivingLabs onderzoeken en DEEL academy zelf. In de eerste twee podcasts komen prof.dr.ir. Masi Mohammadi (initiator van DEEL) en  Harrie Oosterlee (Directeur bij Nester) aan het woord over de samenwerking in de vorm van het  Living Lab Empatisch Wonen Roermond. De podcasts zijn te beluisteren via de website van DEEL