Lees voor

Werkboek Waarden van wonen

De Denktank 'Toekomst van de Woningmarkt' overhandigde destijds haar tweede boek, het Werkboek Waarden van wonen, aan voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Namens Woonzorg Nederland zat bestuurder Cees van Boven in de Denktank.

Het werkboek laat zien hoe woningmarkt-professionals op basis van waarden meer vruchtbare gesprekken kunnen voeren. Van Boven: "De ervaring leert dat in het debat vaak standpunten worden uitgewisseld, die vaak verschillen. Standpunten zijn gestoeld op belangen en de belangen wederom op waarden. Het is zinvol om niet altijd vanuit standpunten te redeneren, maar vooral op zoek te gaan naar gemeenschappelijke onderliggende waarden. Belangen en standpunten kunnen dan ook makkelijker op een noemer worden gebracht."

"Oplossingen voor de problemen op de woningmarkt zijn er legio. De uitdaging is om een goed gesprek te voeren over welke oplossingen we kiezen, en waarom. Hiervoor moeten we weten wat we waarde(n)vol vinden voor wonen op de korte én lange termijn, we moeten onze gedeelde waarden kennen." Katrin Weber, De Argumentenfabriek

Welke waarden zijn belangrijk? 

Welke waarden zijn bijvoorbeeld belangrijk als we kiezen voor meer rijksregie op ruimtelijke ordening? Of als we meer buitenstedelijk willen bouwen? In huidige debatten verzanden we al snel in loopgravendiscussies over maatregelen om problemen op de woningmarkt op te lossen, vaak gericht op de korte termijn.

Door te denken en praten vanuit waarden gun je jezelf de ruimte om je denkbeelden onder de loep te nemen. Hierdoor kun je je opvattingen beter uitleggen, sterke argumenten kiezen en meer draagvlak creëren – voor betere besluiten.

"Het onderzoeken van onderliggende waarden geeft je de kans om met heel verschillende partners te delen waar het echt om gaat. Vóórdat het eigenbelang en de praktische bezwaren in het project de boventoon gaan voeren. De (indrukwekkend grote) Waardenkaart helpt enorm bij het maken van wezenlijke keuzes." Martin Mulder, Woonbond

Concreet toepassen

In 2019 heeft de denktank de Waarden van wonen in kaart gebracht, samen met ruim 70 woningmarktdeskundigen. Het nu verschenen Werkboek laat zien hoe je de waarden concreet kan toepassen. Deskundigen analyseerden de waarden van huidig en toekomstig beleid, aan de hand van zes actuele onderwerpen. Daarnaast vind je gesprekshandleidingen om direct zelf aan de slag te gaan. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je zo'n waardengedreven gesprek in de praktijk voert. Op een gebruiksvriendelijke manier biedt het boek dus het denk- en gespreksgereedschap om met elkaar een fundamenteel ander gesprek te voeren over wonen en de woningmarkt.

Het werkboek 'Waarden van wonen' is een must-read voor alle woningmarktprofessionals. Met dit boek bij de hand kun je direct zelf of met een groep aan de slag om helder na te denken over problemen op de woningmarkt, en de oplossingen hiervoor.


"De waarde van debat is groot, argumenten en feiten zijn essentieel. Maar we komen niet verder als we niet beginnen met de waarden die onder dat debat liggen. Daar zit veel meer gezamenlijkheid dan we vaak denken." Arjen Gielen, NHG