Lees voor

White paper 'nieuwe arrangementen wonen, zorg en welzijn'

De vergrijzing in Nederland neemt in de komende jaren dermate grote vormen aan dat snel actie vereist is om het zorgvastgoed op orde te krijgen. Woonzorg Nederland wil daar in de komende jaren fors in investeren, maar kan dit niet alleen. Er is veel meer inzet nodig van overheden, beleggers en zorgpartijen om er samen voor te zorgen dat kwaliteit en omvang van het zorgvastgoed aansluit bij de vraag van senioren. 

In 2035 is een op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar. Het aantal ouderen neemt niet alleen toe, zij hebben andere wensen en worden als gevolg van overheidsbeleid ook geacht zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het verpleeghuis is alleen toegankelijk op het moment dat zelfstandig wonen echt niet meer verantwoord is. Woonzorg Nederland wil een impuls geven aan het (her)ontwikkelen van vastgoed dat geschikt is voor de zware zorg. Voor meer verdieping over dit onderwerp leest u ons white paper 'nieuwe arrangementen wonen, zorg en welzijn'

Dit white paper is gebaseerd op een onderzoeksrapport over zorgvastgoed. Woonzorg Nederland stelt de onderzoeksresultaten beschikbaar. U kunt deze opvragen via communicatie@woonzorg.nl