Lees voor

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie voor senioren. We zijn actief in 170 gemeenten, en hebben zo’n 43.000 wooneenheden in bezit. Daarvan verhuren we er 30.000 aan particulieren en 13.000 aan verzorgings- en verpleeghuizen. Een enorme verscheidenheid aan mensen, qua achtergrond, inkomenspositie en vitaliteit. Zoveel mensen, zoveel wensen: ons doel is dat iedereen betaalbaar en prettig thuis kan wonen.

Onze ambitie is om de ouderenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te brengen. Daarvoor werken we samen met onze huurders en partners in wonen, zorg en dienstverlening.

Persoonlijke aandacht voor al onze klanten, samenwerkingen in de wijk en innovatie staan daarbij voorop. Zo dragen we eraan bij dat onze huurders zo lang mogelijk op zichzelf kunnen blijven wonen, ook als zij meer zorg nodig hebben.

Particuliere huurders

We bieden particuliere huurders een betaalbare, veilige en toegankelijke woning, met ruimte voor ontmoeting in de buurt. Onze woonvormen stimuleren onderling contact en een prettige woonomgeving. Zo dragen we bij aan een vertrouwd thuis. 

Zakelijke huurders

We bieden onze zakelijke huurders een goed onderhouden, efficiënt en duurzaam gebouw. Ook breiden we waar mogelijk ons zorgvastgoed uit. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid in het voorzien in de groeiende vraag naar verpleeghuisplaatsen. 

Gemeenten en lokale partners

Met ons vastgoed kunnen we bijdragen aan een zorgzame wijk. Dus niet alleen in onze complexen, maar ook daaromheen streven we naar gemeenschapsvorming. Om de leefbaarheid en welzijn in de buurt te vergroten werken we samen met gemeenten en andere lokale partners.