Lees voor

Privacy en leverancier

Onderstaand vindt u een overzicht welke persoonsgegevens wij van leveranciers gebruiken. En wat we met deze persoonsgegevens doen.


Welke persoonsgegevens?

We gebruiken onderstaande persoonsgegevens van leveranciers:

  • Naam, adres, telefoonnummer en functiegerelateerde gegevens
  • Aan- en afwezigheidsgegevens
  • Gegevens over arbeidsomstandigheden

Persoonsgegevens leveranciers, wat doen we ermee?

  • Beoordeling van de geschiktheid van de leverancier

  • Opvolging van gemaakte afspraken

  • Controle en uitbetaling van overeengekomen vergoedingen
  • Bedrijfsbeveiliging

  • Gebruik bij geschillen, interne audit en accountantscontrole